+30 210 9374136 info@bossoft.gr

You can trust Us


OUR STANDARDS


Η Boss έχει καθορίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα για την προώθηση και την διασφάλιση της ποιότητας τόσο των προϊόντων της όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.


OUR PRINCIPLES


Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε αντανακλά ένα σύνολο αρχών μέσω των οποίων προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των πελατών και των συνεργατών μας. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι : Η αφοσίωση στον πελάτη, συνυπευθυνότητα, πάθος και ανοικτή σκέψη.


EXPERIENCE


Η Boss δραστηριοποιείται από το 1980. Σε όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με πλήθος εταιρειών και οργανισμών και συσσωρεύσαμε μια τεράστια εμπειρία. Αυτήν την εμπειρία την διαθέτουμε στους πελάτες μας. Δεν είμαστε προμηθευτές αλλά ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


CUSTOMERS OPINIONS


Η γνώμη των πελατών μας είναι σημαντική, διότι μας παρέχει την δυνατότητα να βελτιώνουμε τόσο τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες μας.

News and Events
1
ΜΑΡ

Νεο S/W στην ΖΑΓΟΡΙ Α.Ε.
Η εταιρεία ΖΑΓΟΡΙ ανέθεσε στην BOSS την αναβάθμιση του λογισμικού της εγκαθιστώντας το MyErp.net. Το νέο λογισμικό περιλαμβάνει τα κυκλώματα της Λογιστικής, Αξιογράφων, Παγίων, Προϋπολογισμού, Cashflow, Αποθηκών, Τιμολόγησης, Αγορών Εσωτερικού και Εξωτερικού, WMS, Παραγωγής, Κοστολόγησης, Production Monitoring, CRM, MIS

11
ΑΠΡ

Ενίσχυση της BOSS από το ICT4GROWTH
Η Boss Πληροφορική ενισχύθηκε από το πρόγραμμα ICT4CROWTH για την ανάπτυξη του λογισμικού My.BSS. Περισσότερες πληροφορίες για το My.BSS στην ενότητα ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1
ΙΑΝ

Το My ERπ_3 στην Lyritis S.A.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του MyErp 3 στην εταιρεία Lyritis S.A. Από την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε η πλήρης εφαρμογή όλων των επιμέρους συστημάτων τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Υποκαταστήματα της εταιρείας

1
ΦΕΒ

Το My GODS System στην DEMO S.A.
Η εταιρεία DEMO S.A. επέλεξε την λύση My GODS System της Boss το οποίο αυτοματοποιεί την διαδικασία σήμανσης και ταυτοποίησης των παραγομένων φαρμάκων της εταιρείας. Η έναρξη της λειτουργίας σε παραγωγικό περιβάλλον έγινε την 1η Φεβρουαρίου με πλήρη επιτυχία.


 
OUR S/W PRODUCTS
Η κύρια δραστηριότητα της BOSS είναι η παραγωγή λογισμικού. Τα παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού. Με ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων η εταιρεία διαθέτει στην Ελληνική αγορά το σύστημα MyERπ 3 το οποίο καλύπτει τόσο τις εμπορικές όσο και τις παραγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της αγοράς
CUSTOM SOFTWARE
Για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των πελατών της η BOSS παρέχει την δυνατότητα συνεργασίας για την ανάπτυξη Custom εφαρμογών για την αντιμετώπιση κάθε τύπου προβλήματος τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον παραλογικό. Το ανάλογο τμήμα της BOSS διαθέτει project managers, εξειδικευμένους συμβούλους καθώς και προγραμματιστές (developers) οι οποίοι καλύπτουν κάθε ανάγκη.
ANALYSIS SERVICES
Η BOSS Πληροφορική διαθέτει ένα τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο απαρτίζεται από συμβούλους με τεράστια εμπειρία στην ανάλυση των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγική διαδικασία και την διαχείριση των αποθεμάτων. Οι σύμβουλοι αυτοί είναι πάντα στην διάθεση των πελατών της για να τους βοηθήσουν να αναλύσουν και αναπτύξουν νέες εφαρμογές και νέες λύσεις.
CONSULTING
Οι υπηρεσίες Consulting αποτελούν μια από τις δραστηριότητες της BOSS Πληροφορική. Στόχος είναι οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της BOSS σε συνεργασία με τους πελάτες να μελετήσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών (ιδιωτών ή οργανισμών) και να προσδιορίσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό (hardware) και λογισμικό (software) τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων τους.
HARDWARE
Η προμήθεια – πώληση εξοπλισμού πληροφορικής είναι ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η BOSS Πληροφορική. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της την δυνατότητα επιλογής προμήθειας εξοπλισμού από τους κυριότερους κατασκευαστές. Η BOSS συνεργάζεται άμεσα με τους : ΙΒΜ, HP, Lenovo, Cisco, Intel, Microsoft, Symantec και εγγυάται την ομαλή λειτουργία και απόδοση των συστημάτων τους.
VIRTUALIZATION
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην πληροφορική επιβάλει πολλές φορές την χρήση πολλών παράλληλων servers. Η λύση του Hardware virtualization ή virtualization στοχεύει στην δημιουργία ενός ή πολλών εικονικών μηχανών που λειτουργεί σαν ένα ή περισσότερους υπολογιστές. Το υπάρχον λογισμικό εκτελείται στις εικονικές μηχανές. Η BOSS διαθέτει το κατάλληλους τεχνικούς για την υλοποίηση του Virtual περιβάλλοντος
DATA SECURITY
Τα δεδομένα κάθε εταιρείας – οργανισμού είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία του και η ασφάλεια τους είναι η κύρια προτεραιότητα για τους οργανισμούς κάθε μεγέθους και είδους.. Η ασφάλεια των δεδομένων αναφέρεται σε προστατευτικά μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Η/Υ, βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες. Η BOSS προσφέρει τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις στον τομέα αυτόν.
TECH SUPPORT
Η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού (κέντρου) κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση του, την προσαρμογή του και την αναβάθμιση του. Η BOSS προσφέρει στους πελάτες της συμβόλαια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού τους και εγγυάται την ομαλή λειτουργία και μέγιστη απόδοση και μάλιστα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Hear what our customers sayΝΙΚΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ Α.Ε

Επιλέξαμε την Boss για την αποδεδειγμένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της. Την δυνατότητα της να μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και βελτιωμένη εικόνα της αλυσίδας εφοδιασμού αυτοματοποιώντας όλες τις διαδικασίες σε όλο των φάσμα των δραστηριοτήτων μας.


ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.

Η ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. είναι από το 1954 ένας από τους βασικότερους συνεργάτες του Ελληνικού λιανεμπορίου στα είδη πάρτυ.


ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια από τις πλέον πρωτοπόρες και καταξιωμένες ελληνικές εταιρείες, με ηγετική παρουσία στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών.


Grant ThorntonΗ Grant Thornton είναι ένας διεθνής επιχειρηματικός σύμβουλος, με ηγετική παρουσία, που βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη


ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ καλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα Παραγωγού στη διαδικασία παραγωγής εισάγοντας καινοτόμα προϊόντα από μεγάλες διεθνείς εταιρίες.


MSPSMSPS is an award-winning Integrated Marketing and Sales Services Agency that consists of talented, fun and creative individuals.